prva aplikacija + manikura

njega nakon 2 tjedna

njega nakon 3 tjedna

njega nakon 4 tjedna i više

skidanje soak off-a manikurom

180 kn

140 kn

160 kn

200 kn

120 kn

zatvori